pinakamakamandag na hayop sa buong mundo
Pinakamakamandag na hayop sa buong mundo | Pinagmulan: Myths Vs Fact (@mythsvsfactz)

Alam mo ba ang pinakamakamandag na hayop sa buong mundo?

Mitolohiya: Ang King Cobra ay ang pinaka-makamandag na hayop sa buong mundo.

Katotohanan: Ang Box Jellyfish ay ang pinakamakamandag na hayop sa buong mundo.

Mungkahing Basahin: