Basahin: Ang mga pangunahing pananim sa Bacuag, Surigao Del Norte


Ayon kay Mayor Felicisimo C. Cebedo ng Bacuag, Surigao Del Norte, Ang pangunahing pananim sa Bacuag ay,


  1. Niyog,
  2. Palay, at
  3. Mais.

 

Farming Status:

Area planted with coconut is 6,700 hectares. Rice is planted twice a year in 321 hectares irrigated rice lands and once a year in 589 hectares rain fed areas. As for corn, we have 131 hectares with an average production of 1 ton per hectare.


Mungkahing Basahin: