ano ang palliative care
Ano ang palliative care? | Department of Health (@DOHgovph)

Ano ang palliative care?

  • Ang palliative care ay isang pamamaraan ng paggamot at pagkalinga sa mga maysakit lalo na sa may malubhang karamdaman upang mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay.
  • Ang palliative care ay isang ugnayan o partnership sa pagitan ng pasyente, kanyang pamilya, at mga healthcare providers.
  • Ang palliative care ay nagbibigay ng karagdagang pisikal at emosyonal na suporta sa pasyente at kanayang pamilya.
  • Ang palliative care ay tumutulong na magbigay ng maayos na kalidad ng buhay.
  • Ang palliative care ay tumutulong pangasiwaan ang sintomas at stress dala ng sakit.
  • Ang palliative care ay maaaring ipagkaloob sa anumang edad at antas ng sakit, kasabay ng gamutan.

Ngayong National Hospice & Palliative Care Awareness Month, maging maalam sa mga handang serbisyo para sa ating mga mahal sa buhay.

Mungkahing Basahin: