On
geonet production
Geonet Production ng lokal na pamahalaan ng Tubod | @pia-mimaropa


Geonet Production ng lokal na pamahalaan ng Tubod


Maraming pamilya ang nakinabang sa Geonet Production project ng lokal na pamahalaan ng Tubod, Lanao del Norte.


Ayon kay Mayor Leoncio C. Bagol ng Municipality ng Tubod, Lanao del Norte,

 

Ginagawang fiber ang coco husk at dini-deliver sa community para gawing rope o twine. Babayaran sila at kukunin natin para ibalik sa planta at iwi-weave para gawing geonets (for slope protection). Umabot ng almost 400 families ang naserbisyuhan natin sa project na ito.


Mungkahing Basahin: