4h club youth organization
4H Club Youth Organization | PIA MIMAROPA (@pia_mimaropa)


4H Club Youth Organization


Alamin mula kay Kawayan, Biliran Youth Coordinator Sherwin Sablayan kung ano ang 4H Club at ang mga layunin nito.


Ayon kay, Sherwin Sablayan, Youth Coordinator ng Municipality of Kawayan sa Probinsya ng Biliran,


Ang layunin ng 4H club ay mabigyan ng pagpapahalaga ang kabataan, to instill in their minds the spirit of volunteerism, cooperation, dignity of labor and to develop their skills, talent, and other youth potential.

 

Mungkahing Basahin: