kwento ng buhay ni lam-ang

Isang bahagi ng kwento ng buhay ni Lam-ang sa Ilokanong epikong “Biagni Lam-ang“.

Sa tahanannina Ines

ay maraming tao.

Hindi napansin si Lam-Ang.

Tumahol ang mahiwagang 

aso ni Lam-Ang.

Tumilaok ang 

mahiwagang tandang.

Muling tumayo ang bahay.

Napansin si Lam-Ang.

–Biag ni Lam-ang

 Pinagmulan: @PIADesk (Philippine Information Agency)

Mungkahing Basahin:

1. Ilog Amburayan