gagamba

Gagamba


Alam nyo ba?


Ang mga gagamba ay natural pest controllers at bio-indicators. Gumagamit din sila ng iba’t ibang paraan para makakuha ng kanilang mga biktima.


Bukod sa mga puno, itinuturing ding kaharian ng mga gagamba ang mga kweba. Nasaksihan doon ni Doc Ferds ang isang malaking huntsman spider — ang sukat nito, kasing laki ng isang palad! 


Pinagmulan: @BorntobeWildGMA


Mungkahing Basahin: