bakawan

Pinagbabawal ang pagputol ng bakawan

Alam nyo ba?

Ayon sa Republic Act 7161 at sa Presidential Decree No. 705 o ang Binagong Forestry Code ng 1975, ang mga bakawan o mangrove ay kabilang sa mga kahoy o pananim na bawal putulin.

Pinagbabawal

Pagputol, Pagkuha, Pagkolekta, at Pag-alis ng kahit anung uri ng puno ng bakawan o mangroves.

Sa mata ng batas, itinuturing ang mga bakawan (anuman ang laki nito) na troso at kinikilala ang mga lugar ng bakawan bilang kagubatan.

Ang pamahalaan ay nagdeklara ng “Total Log Ban” o mahigpit na pagbabawal sa pagpuputol o paghawan ng bakawanan alinsunod sa seksyon 4 ng RA 7161 at seksyon 43 ng PD 705 o ang Binagong Forestry Code ng 1975.

Pinagmulan: fb/Cenro Calaca

Mungkahing Basahin:

1. Bioindicators ng bakawan