parent effectiveness service program act

Parent Effectiveness Service Program Act


Ang isang taong pagsasara ng mga paaralan at pananatili sa mga tahanan ay nakakapinsala sa mental health ng mga kabataan.


Layunin ng Parent Effectiveness Service (PES) Program Act na paigtingin ang kakayahan ng mga magulang at mga parent-substitutes sa pagbibigay ng kalinga at paggabay sa edukasyon ng mga kabataan.


Malaking pinsala ang naidulot ng pandemya sa mental health ng mga mag-aaral. Kailangan nating masiguro na ang bawat magulang ay may kakayahan na umintindi sa pinagdadaanan at gumabay sa edukasyon ng mga kabataan. (Senator Gatchalian)


Pinagmulan: @wingatchalian74 (Senator Gatchalian)


Mungkahing Basahin: