katin-awan mahitungod sa social pension pay out

Katin-awan mahitungod sa Social Pension Pay Out


Katin-awan mahitungod sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program first semester pay out.


Adunay pipila ka mga benepisyaryo karon sa SocPen ang wala makadawat sa first semester pay out o wala sa payroll. Kini gumikan kay wala na-validate niadtong 2019 nga validation sa rason nga wala kini sa ilang panimalay o lugar panahon sa validation. Base sa Social Pension Guidelines, dili pwede nga releasan ang usa ka benepisyaryo kung kini wala ma-validate. Niadtong tuig 2020, wala kitay validation ngahitabo tungod sa pandemiya (COVID-19 pandemic)


Kung ma-validate na kanus-a ma-releasan?


Kon masuta sa balidasyon nga eligible. Kini pagahimuan dayon sa payroll ug skedyul sa 2nd batch pay out.


Kanus-a ang schedule sa validation?


Nagapadayon karon ang validation ug prayoridad  ang mga wala ma-validate niadtong 2019.


Nganong kalit lang nga naay validation nahitabo?


Kaniadto pa aduna gayud validation. Base sa Social Pension guidelines, ang tanang benepisyaryo muagi una sa validation arun masuta kon kini eligible o angayan nga mahilakip sa Social Pension Program for Indigent Senior Citiens.


Nganong gilisod-lisod ang mga representante sa pagkuha sa pension sa benepisyaryo nga anak o parente man mi?


Wala mo gilisod-lisod, ang rekisitos nga gipangayo sa mga representante kini para masuta o masiguro nga dili pahimuslan sa mapahimuslanong tao o makuha sa mga dili awtorisadong  indibidwal ang pension sa benepisyaryo. Kini uyon sa guidelines sa Social Pension ug dokumento nga gikinahanglan sa COA.


Madawat pa ba sa mga wala sa payroll karon ang first sem pension?


Madawat. Basta masuta sa balidasyon nga eligible o kwalipikado. Adunay posibilidad nga matibo sa 2nd sem pay out o kaha adunay ipahigayon nga 2nd batch pay out sa first sem.


Pinagmulan: @dswdcaraga


Mungkahing Basahin: