dswd hotline

DSWD Hotline

Para sa mga katanungan ukol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

Text Hotlines: 0951-106-5172 at 0949-132-6593

I-text sa ganitong format: PROVINCE <space> NAME <space> MENSAHE

Bukas ang DSWD hotlines simula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.

Pinagmulan: @dswdfo5

Mungkahing Basahin:

1. Mga katanungan ukol sa SAP