dswd hotline

DSWD Hotline


Para sa mga katanungan ukol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, makipag-ugnayan sa mga sumusunod:


Text Hotlines: 0951-106-5172 at 0949-132-6593


I-text sa ganitong format: PROVINCE <space> NAME <space> MENSAHE


Bukas ang DSWD hotlines simula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.


Pinagmulan: @dswdfo5


Mungkahing Basahin: