community isolation benefit package

Philhealth COVID-19 Community Isolation Benefit Package


Benepisyo mo, alamin mo!


Ang PhilHealth COVID-19 Community Isolation Benefit Package ay P22,449.00


Magagamit ng lahat ng Filipino na posibleng tinamaan ng COVID-19, ayon sa panuntuan ng Department of Health (DOH).


Sino ang magbibigay ng benepisyong ito?


Mga pribado at pampublikong Community Isolation Unit na may sertipikasyon ng DOH na nakatalagang pangasiwaan lamang ang mga mild at hindi sensitibong kaso ng COVID-19.


Mga serbisyo ng Community Isolation Units:


1. Admission hindi bababa ng 14 araw

2. Pagkain

3. Individual hygiene kit

4. Edukasyon tungkol sa respiratory etiquette

5. Monitoring ng health care professional

6. Gamot

7. Diagnostic oxygen support

8. Referral sa mas mataas na pasilidad


Paalala:


Para mabayaran ang claim, ang isang Community Isolation Unit ay dapat may koneksyon o link sa isang Philhealth-accredited facility.


Pinagmulan: @teamphilhealth


Mungkahing Basahin: