continuing professional development para sa mga geodetic engineers

Continuing Professional Development para sa mga Geodetic Engineers

Continuing Professional Development (CPD) para sa mga Geodetic Engineers

Alam Mo Ba? Ang Land Management Bureau (LMB) ang kauna-unahang ahensiya ng pamahalaan na kinilala ng Professional Regulation Commission sa pagbibigay ng Continuing Professional Development (CPD) para sa mga Geodetic Engineers.

Sa bawat programa ng Land Management Bureau (LMB) ay mayroong katumbas na credit units sa mga kalahok.

Pinagmulan: @DENROfficial via lmb.gov.ph (Land Management Bureau)

Mungkahing Basahin:

1. Lupang hindi pwedeng ibenta