lupang hindi pwedeng ibenta

Lupang hindi pwedeng ibenta

Ang lupang ibinigay sa pamamagitan ng Certificate of Land Ownership Award (CLOA) at Emancipation patent (EP) na hawak ng mga magsasaka ay hindi pwedeng ibenta.

Ang lupang ibinigay sa mga magsasaka ay mino-momitor ng DAR.

Pwede lamang ibenta ang lupa kung may pahintulot ang Department of Agrarian Reform (DAR) pagkalipas ng sampung (10) taon na ito ay hawak ng magsasaka.

Pinagmulan: @dargovph via Atty. Carim L. Panumpang (DAR Undersecretary for Special Concerns Office)

Mungkahing Basahin: