batayan upang maging isang agrarian reform beneficiary

Batayan upang maging isang agrarian reform beneficiary

Maliban sa landless farmers at farmworkers, sinu-sino pa ang pwedeng makatanggap ng lupaing pansakahan mula sa Department of Agrarian Reform.

Ang mga karagdagang batayan upang maging isang agrarian reform beneficiary sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Ayon sa Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, Chapter X, Section 40, ang retirees at agricultural graduates ay kabilang sa mga benepisyaryo ng repormang agraryo.

1988 pa ang batas, kaya hindi bago ang pagsasama sa retirees at agriculture graduates sa mga benepisyaryo ng CARP.

Pinagtibay din ng DAR A.O. 3, s. of 2020, Section 2 na nilagdaan ni Secretary John Castriones ang pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong graduate ng kursong agriculture.

Pinagmulan: @dargovph