ampol

Ano ang Ampol?

Alamin natin ang napiling Bikol na salita ngayong linggo bilang bahagi ng paggunita natin ng Buwan ng Wikang Pambansa at National Coconut Week.

Ang “Ampol” ay “coconut embryo or coconut apple.”

Pinagmulan: @bicolmuseum

Mungkahing Basahin:

1. Niyog