sex ratio of single population in the philippines

Sex Ratio of Single Population in the Philippines

Alam mo ba na mas maraming lalaki ang parte ng single population kaysa sa mga babae? Ayon sa datos ng PSA mula sa 2015 Census of Population (POPCEN) , ang sex ratio ng mga singles ay 118 na lalaki para sa bawat 100 na babae.

Ang depinisyon ng “single” ayon sa 2015 POPCEN ay ang mga tao na hindi pa kailanman ikinasal kahit kaninuman.

Pinagmulan: @PSAgovPH

Mungkahing Basahin: