Felipe Buencamino


Alam nyo ba?
Bago pa sina Del Pilar at Rizal, may nauna nang pagkilos ang mga estudyante noong 1869 sa loob mismo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Nagpaulan sila ng mga pulyeto na nananawagan para sa pagbabago.
Si Felipe Buencamino  ang kanilang organisador at isa sa kanilang mga kasapi si Paciano Rizal. Isa ito sa mga pagkilos ng mga estudyante na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas.
Pinagmulan: @chrgovph
Mungkahing Basahin: