Bakit mahalaga ang contact tracing?


Ang contact tracing ay ang pagkilala sa lahat ng nakasalamuha nang malapitan ng isang taong may COVID-19.


Mahalaga ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng COVID19.


Ito ay isang epektibong paraan upang matigil ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng agarang pagsuri kung ang close contacts ay nahawaan ng COVID-19 at paggawa ng mga aksyon upang hindi sila makahawa sa iba.


Makipagtulungan sa mga lokal na awtoridad kung makipag-ugnayan sila sa iyo tungkol sa contact tracing. Maging handa na maaari kang ma-quarantine at bantayan ang kalusugan lalo kung magkakaroon ng sintomas sa loob ng 14 na araw.


Pinagmulan: World Health Organization | @WHOPhilippines


Mungkahing Basahin: