Sulnopan – kung saan lumulubog ang araw at buwan.

Ang sulnupan ay salitang Bikol na magagamit din sa Filipino para sa bahagi ng papawirin kung saan lumulubog ang araw at buwan, hindi lang simpleng kanluran.

“Kapag napapatingin ako sa sulnopan, naaalala kong lahat ng bagay ay lilipas at lilipas din.

Pinagmulan: Kristoffer Pasion | @indiohistorian) via PCDSPO | GOVPH

Mungkahing Basahin:
1. Tuldik
2. Ano ang banhaw?