Banhaw – buhaying muli, resurrect


Ang banhaw ay salitang Cebuano na magagamit din sa Filipino para sa resurrect o buhaying muli.


“Nabanhaw si Lazaro dahil sa kapangyarihan ng Diyos.”


“Kahit anong sumamo mo, di na mababanhaw tindi ng pag-ibig ko para sa iyo dati. I.h8.U!”


Pinagmulan: Kristoffer Pasion | @indiohistorian) via PCDSPO | GOVPH


Mungkahing Basahin: