Banhaw – buhaying muli, resurrect

Ang banhaw ay salitang Cebuano na magagamit din sa Filipino para sa resurrect o buhaying muli.

“Nabanhaw si Lazaro dahil sa kapangyarihan ng Diyos.”

“Kahit anong sumamo mo, di na mababanhaw tindi ng pag-ibig ko para sa iyo dati. I.h8.U!”

Pinagmulan: Kristoffer Pasion | @indiohistorian) via PCDSPO | GOVPH

Mungkahing Basahin:
1. Hablon