12 payo upang palakasin ang iyong immune system
 1. Kumain ng prutas at mga gulay
 2. Makisalamuha at paramihin ang iyong mga kaibigan
 3. Limitahan ang pagkunsumo ng alcohol
 4. Tumigil sa paninigarilyo
 5. Palagiang hugasan ang iyong mga kamay
 6. Tuwinang matulog sa tamang oras
 7. Regular na makipagtalik
 8. Tuwinang tumawa
 9. Uminom ng mga halamang gamot at halamang ugat
 10. Manatiling positibo sa pananaw sa buhay
 11. Regular na mar-ehersisyo
 12. Mag-alaga ng mabalahibong aso o pusa


Pinagmulan: WebMD


Mungkahing Basahin: