Kahulugan ng kulay ng abiso sa ulan

Red Warning – (Lumikas) – Walang humpay ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras.

Orange Warning – (Alerto) – Matindi ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras.

Yellow Warning – (Monitor) – Malakas ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at susunod pang 2 oras.

Mungkahing Basahin:
1. Ano ang ibig sabihin ng salitang bagyo?