mga dapat tandaan sa tag-init

Ano ang mga kailangang gawin tuwing tag-init?

  1. Dalasan ang pag-inom ng tubig
  2. Magsuot ng presko at light-colored na mga damit
  3. Iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa, o softdrink sa tanghali at hapon
  4. Manatili sa loob ng bahay kung hindi naman kinakailangang lumabas at iwasan ang pagbababad sa init ng araw
  5. Iwasan ang physical activities sa tanghali at hapon
  6. Magsuot o magdala ng pananggalang sa sikat ng araw gaya ng sumbrero at payong bilang proteksyon sa init
  7. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas ang protina dahil nakatataas ito ng metabolic heat
  8. Gawin ang mga mabibigat na gawain sa umaga o sa hapon kung kailan hindi masyadong mainit


Pinagmulan: @dost_pagasa


Pinagmulan ng larawan: @news5ph 

Mungkahing Basahin: