Ang mga sumusunod ay ang mga siyudad na may pinakamaraming bilyonaryo:

 1. Beijing: 131
 2. New York: 92
 3. Hongkong: 80
 4. Shenzhen: 78
 5. Shanghai: 70
 6. London: 70
 7. Moscow: 62
 8. Mumbai: 55
 9. Bangkok: 43
 10. Hangzhou: 38
 11. Guangzhou: 37
 12. Paris: 36
 13. Tokyo: 31
 14. San Francisco: 31
 15. Singapore: 31
 16. Taipei: 30
 17. Seoul: 30
 18. New Delhi: 29
 19. Sao Paulo: 28
 20. Istanbul: 27

Orihinal na Naglathala: Hurun Report

Pinagmulan: Spectator Index

Mungkahing Basahin: