Narito ang 9 na mga Siyudad na napapanatili ang kanilang pag-unlad:

  1. Zurich
  2. Singapore
  3. Stockholm
  4. Vienna
  5. London
  6. Frankfurt
  7. Seoul
  8. Hamburg
  9. Prague


Pinagmulan: Arcadis


Naglathala: @spectatorindex


Mungkahing Basahin: