Ang mga sumusunod ay ang mga lungsod na may pinakamababang kalidad ng buhay:

  1. Lagos
  2. Beijing
  3. Manila
  4. Dhaka
  5. Jakarta
  6. Mumbai
  7. Rio de Janeiro
  8. Cairo
  9. Shanghai
  10. Sao Paulo


Pinagmulan: Spectator Index/Deutche Bank (2019)


Mungkahing Basahin: