Ano ang mga benepisyo ng pagkain ng Mustasa (Mustard) sa ating katawan?


Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng pagkain ng Mustasa:

  1. Mataas ang taglay na antioxidant, nililinis nito ang ating atay
  2. Mataas ang taglay na calcium, magnesium, folic acid at vitamin K na siyang tumutulong palakasin ang ating resistensya
  3. Nagtataglay ng vitamin C na tumutulong palakasin ang ating resistensya
  4. Mataas ang taglay na dietary fiber na siyang kumukontrol sa pagtaas ng kolesterol, pinapaluwag ang ating ating pagbabawas at pinapababa nito ang ating blood pressure
  5. Pinoprotektahan din nito ang ating balat, mata at inilalayo tayo sa pagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes at cancer.

Pinagmulan: Lifeaholic Tayo

Mungkahing Basahin: