Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng apple cider vinegar sa ating katawan:

  1. Pumapatay ng bacteria tulad ng E.Coli
  2. Nagpapababa ng blood sugar level
  3. Panlaban sa diabetes
  4. Tumutulong sa pagbabawas ng timbang at belly fat
  5. Nagpapababa ng cholesterol
  6. Nagpapaganda ng kalusugan sa puso
  7. Makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer
Pinagmulan: Healthy Info
Mungkahing Basahin: