Uminom ng maligamgam na tubig tuwing umaga


Kung laging sumasakit ang iyong puson dahil sa menstruation o kaya’y hindi regular ang iyong pagdumi, ang pag-inom ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay makakatulong sa iyo.


Marami pang health benefits ang simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig.


Pinagmulan: Healthy Info


Mungkahing Basahin: