Ang matayuyon ay salitang kinaray-a na magagamit din sa Filipino para sa salitang Ingles na “sustainable.”


Halimbawa:


“Juan, hindi matayuyon ang palagi nating pagkain ng samgyupsal.”


Para hindi magahol sa huli, isipin ang pang-matagaln, Juan!


Pinagmulan: DepEd Philippines


Mungkahing Basahin: