Ang matayuyon ay salitang kinaray-a na magagamit din sa Filipino para sa salitang Ingles na “sustainable.”

Halimbawa:

“Juan, hindi matayuyon ang palagi nating pagkain ng samgyupsal.”

Para hindi magahol sa huli, isipin ang pang-matagaln, Juan!

Pinagmulan: DepEd Philippines

Mungkahing Basahin: