Kailan gagamitin ang kung at kapag?

Kapag

Kapag – ipinakikilala ang kapag ang isang kalagayang tiyak.

Halimbawa:

Hindi ka na magiging huli sa klase kapag pumasok ka nang maaga.

Magiging masaya ang inyong guro kapag nag-aral ka nang mabuti.

Kung

Kung – ipinakikilala ng kung ang di-katiyakan ng isang kalagayan.

Halimbawa:

Mamamangha ang mga estudyante kung sasayaw ng “Tala” ang guro.

Makakatipid ako kung magbabaon ako ng lunch.

Pinagmulan: DepEd Philippines

Mungkahing Basahin: