Alam mo ba kung saang bansa kung saan mataas ang paggalang ng mga mamamayan sa mga guro?


Ang mga bansa sa ibaba ang may pinakamataas ang paggalang ng mamamayan sa mga guro:

1. China
2. Malaysia
3. Taiwan
4. Russia
5. Indonesia
6. S Korea
7. Turkey
8. India
11. Canada
13. UK
16. US
18. Japan
19. Egypt
20. France
21. Germany
23. Portugal
24. Netherlands
27. Spain
31. Argentina
33. Italy
34. Israel
35. Brazil


Pinagmulan: (Varkey)


Naglathala: @spectatorindex


Mungkahing Basahin: