Ang isa sa pinaka-masustansyang gulay na makikita sa Filipinas ay ang malunggay.

Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng pagkain ng malunggay:

  • Pampalinaw ng mata,
  • Nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes,
  • Makakatulong sa pagpaparaming gatas sa nagpapasusong ina,
  • Makakaiwas sa sakit sa puso,
  • Masisiguro ang kalusugan ng atay at bato,
  • Mabisang panlaban sa impeksyon,
  • Makakatulong sa digestion,
  • May phytochemical niaciminin na pumipigil sa pagdami ng cancer cells, at
  • Mayaman sa anti-oxidants, vitamins, at minerals.
Pinagmulan: Healthy Info
Mungkahing Basahin: