Maraming benepisyo ang pagkain ng malunggay sa ating katawan.


Ano ang meron sa malunggay at bakit maganda ito sa ating kalusugan?

  • Ang malunggay ay pitong (7) beses na mas mataas ang vitamin C kaysa sa Orange
  • Tatlong (3) beses na mas mataas ang potassium na taglay nito kaysa sa saging
  • Apat (4) na beses na mas mataas ang taglay nitong Bitamina A kaysa sa Carrot
  • Dalawang (2) beses na mas mataas ang taglay nitong protina at apat (4) na beses na mas mataas ang taglay nitong calcium kaysa sa gatas.

Pinagmulan: Healthy Info

Mungkahing Basahin: