Maraming Benepisyo ang pagkain ng luya sa ating katawan. Maaari din itong gawing salabat.


Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng luya:

  • Gamot sa arthritis,
  • Pampababa ng blood pressure,
  • Pampababa ng cholesterol,
  • Mayaman sa medicinal properties,
  • Makakatulong sa may diabetes,
  • Makakabuti sa ating puso,
  • May taglay na panlaban sa cancer at impeksyon,
  • Pangontra sa pagka-ulyanin,
  • Gamot sa muscle at menstrual pain

Pinagmulan: Healthy Info

Mungkahing Basahin: