Ang langka o jackfruit ay isa sa mga prutas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Masarap ang prutas na ito at marami pang taglay na sustansiya.

Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng langka:

  • Makakaiwas sa sakit sa puso at stroke,
  • Pampababa ng blood pressure,
  • Pampalakas ng immune system,
  • Panlaban sa cancer,
  • Pampalinaw ng mata,
  • Makakatulong sa taong may insomia
  • Makakagamot ng ulcer, at
  • Pampatibay ng buto at ngipin.
Pinagmulan: Healthy Info
Mungkahing Basahin: