Ano ang mga sintomas ng meningococcemia?


Alamin kung ano ang mga sintomas ng meningococcemia o meningococcal Septicemia


Mga sintomas:

  • Lagnat, 
  • Ubo, 
  • Sakit ng ulo, 
  • Pagkapagod, 
  • Pagsusuka, 
  • Pananakit ng kalamnan, 
  • Mga pulang rashes na lumalaki na parang pasa na nagiging kulay ube sa kalaunan.


Agad kumonsulta sa pinakamalapitna health facility sa inyong lugar kung may mga sintomasna nabanggit.


Pinagmulan: @DOHGov


Mungkahing Basahin: