Ang kalaw o Rufous Hornbill (Buceros hydrocorax) ay isang malaking uri ng hornbill.


Kilala rin ito sa pangalang Philippine Hornbill. Sa Filipinas lamang ito matatagpuan, lalo na sa Luzon at Marinduque (lahing hydrocorax), Samar, Leyte, Bohol, Panaon, Biliran, Calicoan at Buad (lahing semigaleatus), Dinagat, Siargao, at Mindanao (lahing mindanensis).


Madalî itong makita sa bundok ng Sierra Madre sa Luzon, subalit patuloy na nanganganib dahil sa patuloy na paghahanting at malawakang pagkawala o pagkasira ng tirahan o habitat.


Ang tuka ng karaniwang kalaw ay purong pula, samantalang ang mga subspecies tulad ng semigaleatus at mindanensis ay may maputlang dilaw ang kalahati ng tuka.


Mga hornbill lamang ang ibon na magkadikit ang unang dalawang vertebrae sa leeg (ang axis at atlas), nagbibigay ito ng mas matatag na posisyon para madala nang balanse ang malalaking mga tuka.


Kadalasan, nasa itaas ng punongkahoy ang kalaw, ngunit sa umaga ay bumababa upang tumuka ng mga larva ng insekto, alupihan. at tipaklong. Kumakain rin ito ng mga prutas.


Kung minsan, tinatawag na “orasan ng kabundukan” ang ibong ito dahil sa paghuni nito tuwing katanghalian.


Ang kalaw ay isang species na monogamous. Gumagawa ito ng pugad sa mga guwang ng punongkahoy. Mga babaeng kalaw lamang ang lumilimlim sa mga itlog.


Kapag nakapangitlog na, ang butas ng pugad ay sinasarahan ng putik maliban sa makitid at bertikal na puwang para sa pagdadala ng pagkain ng lalaking kalaw. Tungkulin ng lalaking kalaw ang pagpapakain sa lahat ng nása loob ng pugad.


Pinagmulan: NCCA official | Flickr


Mungkahing Basahin: