Ang kadena de amór (cadena de amor sa Espanyol) ay gumagapang paakyat na baging, bahagyang may tigas, salit-salit ang dahong hugis puso, lungtian, at tila nilagare ang gilid, at may kumpol-kumpol na bulaklak na putî o mapusyaw na pink.

Katutubo ito sa Mexico bagaman laganap ngayon sa buong Filipinas. Dalawa sa pangalang siyentipiko nito ang Antigonon leptopus Hook & Am. at A.cinerascens M. Martens & Galleotti.

Tinatawag naman itong bride’s tears, coral vine, Chinese love vine, queen’s wreath sa Ingles.

Ginagamit itong palamuti, lalo na ang tila tanikalang bulaklak na ipinampapaganda sa bouquet o korona ng bulaklak.

Sa ilang pook sa Filipinas, ginagamit na pantapal sa sugat ang dahon. Nakakain ang bulaklak, at idinudulot na salad sa isang restoran sa Bohol.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: