On
Alam mo ba na kinakailangan ang 17,196 litro ng tubig upang makagawa ng isang kilo ng tsokolate, samantalang 790 litro lang ng tubig ang kailangan para makabuo ng isang kilo ng saging.

Mataas nagayon ang pangangailangan ng bansang Tsina sa saging dahil sa pagtaan ng kita ng bawat tsino at pagtaas din ng pagiging popular ng mga diet kagaya ng smoothies at banana chips.

Nakadagdag din sa pamimili ng mga Intsik ng higit pang mga saging mula sa ibang bansa dahil sa lumalawak nilang pangkalusugang pag-iisip na lalong tumutulong sa pangangailang ng maraming suplay ng prutas kagaya ng saging.

Ang Tsina ngayon ay nakasalig sa suplay mula sa timog-silangang asya, kung saan kasali ang  Pilipinas, Asya at timog America.

Ang pangunahing klase ng saging na ibinibenta ng Pilipinas sa ibang bansa kagaya ng Tsina ay ang

  1. lakatan
  2. latundan, at
  3. saba

Pinagmulan: IME

Mungkahing Basahin: