Kasaysayang Panlipunan ng Maynila

Kasaysayang Panlipunan ng Maynila, 1765-1898

Ma. Luisa T. Camagay, Ph.D.


Unang nilimbag ang aklat na ito noong 1992 at binigyan ng bagong bihis ngayong 2024 ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Si Dr. Ma. Luisa T. Camagay ay professor emeritus ng Departamento ng Kasaysayan, Kolehiyo ng Agham Panlipunan ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman.


Ang aklat ay nagkakahalaga ng ₱250 bawat kopya. Sa mga nais magkaroon ng kopya, maaari kayong bumili online, sundan lamang ang link na ito: https://bit.ly/CamagayMaynila


Pinagmulan: @nhcpofficial


Mungkahing Basahin: