On

 

Regional Comprehensive Economic Partnership
Regional Comprehensive Economic Partnership | @dof_ph


Bakit mahalaga ang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sa Pagpapaunlad ng ating Agrikultura?


ALAMIN 


Ang RCEP ay ang pinakamalaking kasunduang pangkalakalan sa mundo. Kasapi sa RCEP ang sampung (10) miyembro ng @asean at ang mga bansang katambal ng mga ito sa kalakalan tulad ng China, Japan, SouthKorea, Australia, at New Zealand.


Malaki ang pakinabang ng RCEP para sa Pilipinas dahil ito ay isang malaking merkado para sa ating mga magsasaka, mangingisda, at micro, small, and medium enterprises (MSMEs).


Basahin ang infographic para sa mga detalye at karagdagang impormasyon.


Source:

https://www.pids.gov.ph/details/resource/infographics-policy-issue/alamin-ang-rcep-bakit-mahalaga-ang-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-sa-pagpapaunl


Mungkahing Basahin: