On

Pricelist Kadiwa Sites

 Pricelist Kadiwa Sites


TINGNAN: Murang karneng baboy, manok, baka, at processed meats mabibili sa mga Kadiwa sites! 


Narito ang pricelist ng mga nasabing produkto sa isang Kadiwa site sa Quezon City:


Laman ng baboy - Php 200

Manok - Php 160

Baka - Php195

Pork Hamonado, Chicken Longganisa, Pork Tocino, Pork Tapa - Php 60 per 300 grams

Beef Tapa - Php 70 per 300 grams

BBQ on stick - Php 160 per half kilo

BBQ Liempo Php 175 per half kilo

Porkchop BBQ - Php 162 50 per half kilo


Pinagmulan: @opsgovph via Radyo Pilipinas


Mungkahing Basahin: