Secretaria de Guerra

Secretaria de Guerra (Bahay ng Ejercito) | @philippine_museums


Sa tahanang ito ni Hukom Arcadio T. Ejercito naluklok ang Kagawaran ng Digma na pinamunuan ni Don Baldomero Aguinaldo sa panahon ng pamahalaang mapanghimagsik hanggang sa unang Republika ng Pilipinas, 1898-1899.


Ang panandang pang-alaalang ito (imahe sa itaas) ay pinasinayaan noong ika-14 ng Setyembre 2014, bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-116 na guning taong pagbubukas ng kongreso ng Malolos, 15 Setyembre 1898. Muling isinaayos, ngayong 23 Enero 2022, kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-123 guning taon sa pasinaya sa Unang Republika.