Maynila, Kaakit Akit na Bayan

Maynila, Kaakit Akit na Bayan


Ang Maynila ay kaakit-akit. Ito ay maunlad, mayaman, at naka-pwesto sa estratehikong lugar sa bukana ng Ilog Pasig. Dahil dito, hindi lang mga Kastila ang gusto manakop dito. Isa na rito ang mga Tsino, na sa pamumuno ni Limahong, ay pinagtangkaan din na sakupin ang Maynila.


Matapos ang isang madugong digmaan, natalo ang mga Tsino at nanatili ang Maynila sa Rehimeng Kastila. Ito ay nanatili sa ilalim ng mga Kastila sa sumunod na tatlong siglo.


Pinagmulan: @intramurosph


Mungkahing Basahin: