Bugkon
Bugkon | @BorntobeWildGMA

Alam n’yo ba na “bugkon” ang tawag ng mga taga-Catanduanes sa Southern Luzon giant cloud rat?

Endemic sila sa Pilipinas at karaniwang nakatira sa mga puno.

Mungkahing Basahin: