Tamang oras para maging mabisa ang fogging
 
Sumunod sa nakalaan na oras para maging mabisa ang fogging activities sa ating mga komunidad.


Suportahan natin ang mga fogging activities sa ating mga komunidad kung nagbabadya ang outbreak ng Dengue.


Huwag kalimutan, para maging mabisa ang fogging, dapat gawin ito sa mga oras na sumusunod:


6:00 – 8:00 ng umaga
4:00 – 8:00 ng gabi


Mungkahing Basahin: