Sino ang maaaring humingi ng tulong sa Malasakit Centers?
  1. Indigent patients
  2. Financially incapacitated patients o mga pasyenteng humaharap sa matinding hamong pang-pinansyal upang matugunan ang matagalang gamutan o gastusin.


Paano makahingi ng tulong sa Malasakit Centers?

  1. Magtungo sa pinakamalapit na ospital na may Malasakit Center upang masuri ang inyong pangangailangang medikal o pinansyal.
  2. Sumailalim sa isang interview at assessment ng nakatalagang social worker ukol sa iyong pangangailangan.
  3. Magsumite ng mga kinakailangang dokumento para makatanggap ng mga benepisyo.
  4. Tanggapin ang aprubadong benepisyong medikal o pinansyal.


Mungkahing Basahin: