Si Estelita Bantilan na mula sa Malapatan, Sarangani ay pinagkalooban ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan noong 2016 dahil sa kanyang kahusayan sa paglalala ng igem, ang tradisyonal na banig ng mga Blaan.


Noong 2019 ay pinasinayaan ang isang mat weaving center sa kanilang bayan upang mapangalagaan at maipagpatuloy pa ng susunod na henerasyon ang sining ng paglalala ng igem.


Mungkahing Basahin: